Фикрет Индже бе удостоен с най-високото почетно отличие „Ключ на град Шумен“. Това реши Общинският съвет с 33 гласа “за” без против и с двама “въздържал се” (съветници от “Възраждане”). Гласуването бе явно.

Собственикът на “Алкомет” АД става първият носител на това почетно отличие.  Наградата е учредена през 2011 г., но досега за нея не е имало предложения и не е връчвана.

В статута за символите, почетните знаци и звания на община Шумен е записано, че „Ключ на град Шумен“ се връчва на правоспособни български или чуждестранни физически лица – държавни, правителствени ръководители или такива на международни организации; политически лидери - с международно признание, за тяхната дейност по укрепването на световния мир, защитата на човешките права и утвърждаването на демократичните ценности; стратегически инвеститори – обвързали трайно своята икономическа дейност с икономиката на Общината; общественици – с изключителни заслуги за гражданите на Община Шумен.

Очаква се почетното отличие „Ключ на град Шумен“ да бъде връчено на Фикрет Индже в Деня на Шумен 11 май.

Единодушно общинските съветници удостоиха поетесата Роза Боянова и ръководителя на фолклорен танцов ансамбъл „Веселяче“ Боряна Колева с почетното звание „Носител на златна значка на град Шумен“.

След проведен таен вот за присъждане на званието “Почетен гражданин на Шумен”, никой от четиримата предложени - Милка Гройс, Тодор Дачев, Ирина Абдажиева, проф. Стойчо Сланев не събра необходимите 28 гласа.

ШУМ.БГ