2 211 882 лв. са разпределени за десетте общини в Шуменско постановление на Министерски съвет. Средствата са за увеличаване заплатите на администрацията, за допълнително финансиране на музеи, читалища, галерии, библиотеки, за повишаване на стандарта за яслена и целодневна група в детска градина и училище.

1 131 922 са средствата за община Шумен. От тях 269 300 са за по-високи заплати на кметове и кметски наместници /36 100 лв./ и за възнаграждения на служители в общинска администрация /233 200 лв./.

360 576 лв. са отпуснати допълнително за Регионалния музей и за Художествената галерия в Шумен, 243 214 за Регионалната библиотека, 39 055 за читалищата. 219 777 лв. са за по-висок  стандарт за яслена и целодневна група в детска градина и училище и за заплати на помощник-възпитатели.

С постановлението на Велики Преслав са отпуснати 194 259 лв. От тях за заплати на администрация 81 800 лв. за Археологическия музей 80 128 лв., за читалища 5 628 лв. и за групи в ясли и детски градини 26 703 лв.

Сумата за Нови пазар е 145 219 лв., от които за заплати на администрацията са 98 900 лв.

Останалите 7 общини получават пари за заплати на администрация, за читалища и за ясли и детски градини. На Bенец са определени 103 516 лв., за Bърбица 121 098 лв., за Kаолиново 150 312 лв., Kаспичан 86 492 лв., Hикола Kозлево 93 720 лв., Cмядово 78 220 лв., Xитрино 107 124 лв.

ШУМ.БГ