Проектозакон за офшорната вятърна енергия, иницииран от румънското министерство на енергетиката, беше одобрен днес от Камарата на депутати в качеството на решаващ орган, съобщава новинарският сайт Хотнюз.

Изданието отбелязва, че според данни на Световната банка Румъния има офшорен вятърен потенциал за 76 гигавата инсталирана мощност, което представлява еквивалента на над 100 атомни реактора като тези в АЕЦ Черна вода (единствената АЕЦ в Румъния работи с два реактора, всеки от които е с инсталирана мощност от 700 мегавата - бел.ред.).

Според министъра на енергетиката Себастиан Бурдужа "Румъния е навлязла във финалната права към производството на офшорна вятърна енергия" и първите количества офшорна вятърна енергия ще влязат в системата след осем години.

"При наложеното от проектозакона темпо през 2032 г. ще имаме в националната енергийна система първите мегавати вятърна енергия, произведена от офшорни инсталации. Същевременно офшорното производство на вятърна енергия ще ни позволи укрепване на румънската индустрия чрез местно производство на зелен водород и продукти с добавена стойност, базирани на зелен амоняк", посочи министърът на енергетиката.

Министерството на енергетиката ще стартира в срок до три месеца от влизането в сила на закона специализирано проучване, на базата на което ще бъде подготвена процедурата за концесията и проучвателите дейности, съответно за строежа на офшорните вятърни централи и тяхната експлоатация.

На базата на това проучване до 31 март 2025 г. правителството трябва да одобри морските периметри, които ще бъдат дадени на концесия, а до 30 юни 2025 г. правителството ще определи размера на концесионното възнаграждение, което концесионерите ще плащат на румънската държава. След това министерството на енергетиката ще даде ход на тръжна процедура за присъждане на договорите за концесия.

"Чрез гласувания днес проект Румъния направи важна стъпка в посока към насърчаване на възобновяемата енергия в нашата страна. Приемането на законодателна рамка за започването на експлоатация на офшорните вятърни ресурси на Румъния е жизненоважна стъпка за осигуряването на енергийната независимост и устойчивост на Румъния", подчерта още Себастиан Бурдужа, цитиран от Аджерпрес.

Агенцията отбелязва, че при определянето на периметрите ще бъдат взети предвид редица фактори, включително да се намират в зона с повишен вятърен потенциал; разположението им да позволява отвеждане на електрическата енергия; да не бъде засегнато морското биоразнообразие, включително коридорите на миграция на птиците; разположението им да не взаимодейства с други икономически или военни дейности в румънското пространство на Черно море.

Проектозаконът за експлоатацията на вятърната енергия в Черно море беше одобрен от правителството през декември миналата година, а през март тази година беше гласуван в Сената.

Премиерът Марчел Чолаку заяви пред декември, че законът за офшорната вятърна енергия "ще ни помогне да използваме освен газа от Черно море и друг важен ресурс на страната в зоната на крайбрежието, съответно вятъра", отбелязва сайтът Юрактив.

"Имаме огромен потенциал, съществуват подготвени инвестиции от милиарди евро, които чакаха тази нова законодателна рамка. Сега можем да използваме потенциала за производство на зелена и евтина енергия в полза на румънците", посочи тогава румънският премиер. 

Сайтът напомня, че експлоатацията на офшорната вятърна енергия в Черно море е част от ангажиментите, поети от Румъния чрез Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и е важна мярка за постигане на стремежа към декарбонизация на румънския енергиен сектор. 

БТА