Община Шумен да придобие крилото, в което се намира басейна в хотел „Шумен“, и сградата на Безистена срещу собствеността си от 32% от хотелския комплекс.

За това са се споразумели общинското ръководство и собствениците на „Мадара Интертур“ АД. За да стане сделката, кмеството трябва да получи зелена светлина и от Общинския съвет. Това ще стане на сесията в края на април.

Според докладната записка ще се сключи договор за доброволна делба и басейнът с прилежащите му помещения ще се обособи като самостоятелен обект и ще стане еднолична собственост на община Шумен.

За уравняването на дяловете в договора ще се посочи, че „Мадара Интертур“ дължи на община Шумен 2 955 307 лв. Едновременно с договора за делбата ще се подпише и друг, с който чрез покупко-продажба община Шумен ще придобие „Безистена“ срещу 2 785 687 лв.

Ако общинските съветници не приемат това споразумение, то администрацията им предлага втори вариант за разделяне на собствеността на хотел „Шумен“. Той е да се водят съдебни дела с „Мадара Интертур“ и евентуално хотелският комплекс да се пусне за продажба, а получените пари да се поделят спрямо дяловото участие на страните.

Припомняме, че в началото на годината Върховният административен съд обяви продажбата на общинските дялове, извършена преди 17 години, за недействителна и осъди кметството да плати на „Уеб Финанс Холдинг“ АД 2,893 млн. лв. за дяловете. Парите бяха платени на две части.

ШУМ.БГ