Развитието на дуалното обучение обсъждаха представители на общините, бизнеса и професионалните гимназии от област Шумен на работна среща, която се проведе в Областна администрация Шумен, съобщиха от пресцентъра на институцията.

Срещата беше по инициатива на Министерството на образованието и науката като част от поредица от регионални консултации със заинтересованите страни, относно подготовката на проект ДОМИНО-2 (2024 -2028 г) по Швейцарско-българска програма за сътрудничество.

В дискусията участваха областният управител Добромир Добрев, заместник областният управител Нели Георгиева, представители на РУО, на общините, директори на професионални гимназии и на фирми, които са партньори на училищата в процеса на дуалното обучение.

На срещата бяха коментирани резултатите на местно ниво след въвеждането на дуалното обучение. Към момента четири професионални гимназии работят по програмата и обучават ученици по този модел. Това са Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия – Шумен, Професионална техническа гимназия "Симеон Велики" във Велики Преслав, Професионална гимназия по химични технологии и дизайн "Проф. Асен Златаров" – Нови пазар и Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт „Христо Ботев“-  Шумен. Директорите на тези училища коментираха положителните страни на дуалното обучение с възможността учениците да усвояват избраната професия в реална трудова среда. Като проблеми те изтъкнаха липсата на мотивация от страна на част от учениците и трудности при комуникацията с работодатели. Обсъдени бяха конкретни предложения от всички заинтересовани страни, които да бъдат от полза за бъдещото развитие на дуалната форма на обучение.

Васил Радойновски, ръководител на секретариата на Българо-швейцарската търговска камара, представи постигнатите резултати, визията за развитието на програмата и новите предложения, които предстои да бъдат подкрепени от Швейцарско-българската програма за сътрудничество-ДОМИНО 2.

Областният управител Добромир Добрев изрази подкрепата си на предложението в програма ДОМИНО-2 да бъде разкрито звено-посредник между училищата и предприятията, работещи по дуалната форма на обучение. Целта на промяната е да бъдат подпомогнати училищните ръководства и да се разшири обхвата на тази форма на обучение.     

ШУМ.БГ