Да се наложи временно мораториум за предложения и връчване на почетни звания, знаци, отличия и награди на Шумен в различните сфери решиха членовете на постоянната комисия по култура към Общинския съвет. Забраната да е в сила до изработване на нов статут или наредба за символите, знаците и почетните звания и награди на община Шумен гласува още комисията с 4 „за“, 1 „против“ и 1 „въздържал се“.

Предложението за мораториум бе на председателя на Комисията по култура Венцислав Венков. Предстои то да бъде гласувано и от Общинския съвет на сесията му следващата седмица.

Според Венков има пропуски, непълноти и несъвършенства в статутите за символите, почетните знаци и звания и наградите на община Шумен, като това негово становище бе подкрепено и от други съветници.

За да се изчистят пропуските бе предложено да се създаде и временна комисия от 13 души (9 общински съветници и 4 представители на администрацията), която в срок до три месеца, за да предложи на Общинския съвет нова Наредба за символите и отличията на Община Шумен.

Ако на заседанието си Общинският съвет подкрепи мораториума, то номинациите за „Златен ключ на град Шумен“ на академик Дамянов и Александър Узунов няма да бъдат гласувани на априлското заседание на местния парламент.

ШУМ.БГ