"Херти“ АД реализира успешно още един проект с подкрепата на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, чрез който ще бъде намалено потреблението на енергия. 

Благодарение на проекта GREENPRESS в производствена база на шуменската компания са инсталирани автоматична листова преса и многопозиционен инструмент за щанцоване на двустъпкови и тристъпкови алуминиеви капачки. Общата им стойност е 401 100,00 евро, като финансовата помощ представлява 49,86% от допустимите разходи по проекта.

От дружеството обясняват, че инвестицията осигурява два пъти по-голям капацитет спрямо конвенционалното оборудване за размера капачки, за който е разработен проектът. Инсталираната електрическа мощност на новите машини е с 30% по-ниска от конвенционалната, което означава по-малко енергия и емисии от СО2. 

Дейностите по проекта са в унисон с прилаганата от дружеството Политика за опазване на околната среда, както и с целите за въвеждане на все повече зелени модели на производство.

Припомняме, че през 2022 г. “Херти” успешно реализира  друг “зелен” проект чрез Норвежкия финансов механизъм. Благодарение на него фирмата разполага с иновативна линия за печат върху алуминиеви листи при производството на капачки. Така само за 2023 г. шуменската компания е спестила 630 тона СО2. 

Сътрудничеството на “Херти” с норвежкия партньор води и до разработване на система за обмен на данни, която осигурява постоянна връзка между машините, ERP и мениджмънта на компанията и улеснява управлението и вземането на решения. Системата обхваща 30% от всички около 74 линии и машини в "Херти", като разширяването й продължава. 

През изминалата седмица шуменската компания участва и в уъркшоп, организиран от “Иновации Норвегия”. В семинара са разисквани основните принципи на прилагане на AI в бизнес дейностите, ESG докладване (екологично, социално, управление), управление на стреса и практическо обучение за комуникация и публичност.


Платена публикация