Образователни медиатори в училища и детски градини от областите Варна, Добрич, Търговище, Шумен, Разград и Силистра са на обучение в СУ „Трайко Симеонов“, съобщиха от училището.

В рамките на работния ден по инициатива на ЦМЕДТ Амалипе, присъстващите ще се запознаят с постигнатите резултати до момента, както и ще планират бъдещи дейности.

През март 2021 г. център „Амалипе“, започна изграждането на неформалната „Мрежата на образователните медиатори“, която към януари 2024 г. обединява повече от 350 образователни медиатори от цялата страна.

Мрежата на образователните медиатори е неформална мрежа, създадена от Център Амалипе с подкрепата на Тръста за социална алтернатива, за да подкрепя образователните медиатори чрез предоставянето на информация, обучения и повишаване на капацитета им.

В рамките на мрежата се организират ежемесечни срещи, които информират медиаторите за актуални събития, повишават капацитета, знанията и уменията им за работа на терен и им предоставят информация за възможности по програми; обменят опит и добри практики, дискутират актуални теми. Освен това се организират застъпнически срещи за утвърждаване на професията „образователен медиатор“ Медиаторите трябва да се превърнат в естествено и пълноправно допълнение на учителския екип. Те могат, и трябва да работят наравно с учителите за устойчивото интегриране на деца в образователната система, които са застрашени от отпадане от училище.

ШУМ.БГ