Кръгла маса на тема „Предизвикателства и перспективи в приобщаващото образование - заедно за по-добро бъдеще“ се проведе днес в Шумен. Тя се организира от Регионалния  център за подкрепа  на процеса на приобщаващото образование, съобщиха от пресцентъра на Областна управа.

Участие във форума взеха областният управител Добромир Добрев, началникът на Регионалното управление на образованието Кремена Маринова, директори на училища и на центрове за предоставяне на социални услуги в общността, директори на детски градини и учители.  

„Радвам се, че тук присъстват специалисти, учители и родители,  защото не могат да бъдат постигнати резултати, ако няма взаимодействие и подкрепа на директорите и учителите. Заниманието с тези ученици не е лека работа и трябва да се преодолее това неглижиране на проблемите, което го имаше преди, което и сега в някаква степен продължава да е факт. Затова са ценни усилията и възможността на такива срещи да се говори открито за проблемите. Нека да се обсъждат и предлагат възможности, които могат да се реализират с помощта на Министерството на образованието и науката, за да се подобри работата“, заяви по време на срещата Добромир Добрев.

Директорът на Регионалния  център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование Антоанета Тодоранова подчерта, че вече е традиция всяка година да се организират инициативи в подобен формат, които са част от областната стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в област Шумен. „Отделянето на по-голямо внимание на определени групи деца и ученици, които са в риск от изолация и отпадане от образователната система, е в пълен унисон с разбирането на  приобщаващото образование, че всеки ученик и всяко дете има право на достъп до образование и следва да получи качествена образователна услуга“, заяви при откриването на форума Тодоранова.

В рамките на форума бяха дискутирани теми, свързани с ролята на помощник на учителя в подкрепа за личностно развитие на детето в детската градина, мястото на помощник на учителя при изграждане на устойчив приобщаващ модел за предоставяне на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците, специализирани и интегрирани услуги за деца и родители, възможности за сътрудничество между институциите, които предоставят образователни и социални услуги и как да бъдат интегрирани тези услуги, за да бъдат подпомогнати образователните институции.    

ШУМ.БГ