Професионална гимназия по икономика – Шумен ще приема ученици в VIII клас за учебната 2024 – 2025 г. в четири специалности, всички с разширено изучаване на английски език:

  1. Рекламна графика.
  2. Електронна търговия.
  3. Банково дело.
  4. Икономика и мениджмънт.

Специалност „Рекламна графика” е нова за гимназията. Тя е предвидена за ученици, които се стремят към успех чрез новите технологии. По време на своето обучение гимназистите ще получат знания по отношение на маркетинга, като ще усвоят основни принципи за създаване на цялостен рекламен продукт. Ще се научат да прилагат икономическа стратегия чрез компютърни умения, въображение и творчество.

Условията за кандидатстване: резултатите от двата модула на Национално външно оценяване по:

  1. Български език и литература – 19.06.2024 г.
  2.  Математика – 21.06.2024 г.

Балообразуване

  •   Утроеният резултат от НВО по български език и литература и резултатът от НВО по математика за всички специалности;
  •  За специалност „Рекламна графика” се включват и оценките от изобразително изкуство и КМИТ от Свидетелството за основно образование;
  •  За специалност „Електронна търговия” се включват оценките от чужд език и КМИТ от Свидетелството за основно образование;
  • За специалностите „Икономика и мениджмънт” и „Банково дело” се включват и оценките от чужд език и география и икономика от Свидетелството за основно образование.

Професионална гимназия по икономика, град Шумен е модерно, конкурентоспособно и предпочитано училище, което уверено води учениците по пътя на познанието и професионализма, ползва се с доверието на обществото, съхранява българските традиции и духовни ценности. Чрез усърдната си и мотивирана работа учителите от ПГИ дават на своите възпитаници трайни знания, изграждат ценности и професионални умения, насърчават естествените им заложби.

ПГИ е първото „Смарт“ училище в Шумен. Модерното образование съчетава разнообразни форми на обучение в учебно-тренировъчни и реални предприятия, в клубна, спортна и творческа извънкласна дейност. Учениците на икономическата гимназия печелят призови места на национални и международни състезания, получават студентски права, сертификати и удостоверения за работа, създават свой бизнес.

За контакт: Гр. Шумен, бул. "Симеон Велики" 62, телефон: 0878 701 309

Платена публикация