СУ “Панайот Волов” - Каспичан обявява прием след завършен VII клас в нов профил, които е единствен в Шуменска област – Физическо възпитание и спорт през учебната 2024/2025 г.

Решението на училищното ръководство за разкриването на новата паралелка е породено от факта, че училището има дългогодишни спортни постижения. „Стремежът ни е да възпитаваме ново поколение спортисти, които са дисциплинирани, мотивирани и уверени в своите умения. Да продължим да вдъхновяваме нашите ученици да постигат високи постижения, както в залата, така и в класните стаи. Да изграждаме образовани личности с възможности за социална и професионална реализация“, казват от СУ "Панайот Волов" - Каспичан.

Профилът  предлага отлични възможности за развитие в областта на спорта и здравословния начин на живот. Учениците ще  се обучават в съвременна и стимулираща учебна среда, спортна база с модерни съоръжения и оборудване под ръководството на висококвалифицирани преподаватели.

Реализацията на този профил има за цел да надгради знанията, уменията и отношенията, усвоени в общообразователната подготовка, както и учениците да придобият задълбочени компетентности в научни и/или приложни области във физическото възпитание и спорта.

След завършване на средното си образование, завършилите профил „Физическо възпитание и спорт“ могат:

  • да продължат образованието си  в български и чуждестранни университети.
  • да продължат развитието си сферата на различните видове спорт
  • да продължат развитието си в професионални направления: „Медицина“, „Фармация“, „Стоматология“, „Ветеринарна медицина“ и други.

Стъпки за кандидатстване:

  • В срок от 21.05 до 31.05.2024 г., чрез класния ръководител се подава заявление за проверка на способностите по образец, утвърден от МОН до директора на училището в което се обучават в момента
  • Изпитът за проверка на способностите ще се проведе в СУ ”Панайот Волов” - Каспичан в  рамките на два дни –  26.06 – 27.06.2024 г.  с начален час 08.00 ч.
  • Подаването на документи за участие в държавния план-прием ще се осъществи в срок от 08 .07 до 10.07. 2024 г.
  • Обявяване на първи етап на класирането -  12.07. 2024 г. (вкл.)
  • Записване на класираните ученици в училищата или подаване на заявление за участие във втори етап на класирането - 15.07 – 17.07. 2024 г.

За повече информация: https://su-volov.com/novini/priem-2024-2025.html

 

Платена публикация