Политическите трусове през последните три години не подминаха и здравната система. Реформите се правят на парче, без да се следват целенасочени политики с дългосрочни мерки, които да се надграждат. Целта на ГЕРБ-СДС е следващото управление да направи здравната система достъпна и всеобхватна, като специално внимание ще бъде отделено на малките общини и отдалечените населени места на територията на страната. 

С конкретни мерки и механизми в управленската програма на ГЕРБ-СДС е  планирано развитие на телемедицината, сформиране на мобилни лекарски, зъболекарски екипи и мобилни аптеки за трудно достъпните райони. Ще бъде въведена и нова система за управление на лекарствените продукти, за да няма проблеми с недостига им. Акцент в здравната политика е профилактиката на здравето чрез създаване и организиране на скринингови програми за социално-значими и онкологични заболявания.

Проблемите в местното здравеопазване са пряко отражение на съществуващите проблеми в национален мащаб и, за съжаление, през последните години те продължават да се задълбочават поради недостатъчно прецизно създадени нормативи и липсваща регулация за доста от медицинските дейности.

Продължава да е налично неравностойно остойностяване и заплащане на различните видове медицински дейности. В резултат на това имаме предварително заложено предимство на определен вид медицински дейности. Така те стават по-предпочитани за медицинските специалисти и здравните заведения, отколкото други, които не са добре платени и изпълнението им носи на съответното болнично заведение негатив. А това води до много сериозни системни последици. През последните години някои медицински специалности са по-предпочитани, за разлика от други, за които няма  желаещи лекари да специализират. В много от по-малките градове липсват определени специалисти, а това рефлектира върху пациентите, които не могат да получат необходимата здравна помощ.

Друг сериозен проблем е и недофинансирането на цялата система, което обаче все пак произтича от финансовите възможности и моментното икономическо състояние на страната. Колкото по-голям е икономическият ръст, толкова по-големи са възможностите на държавата да отделя пари за дофинансиране на здравеопазването. Все още е доста трудно да се установи дали разходването на средствата за медицински услуги е напълно коректно, тоест дали има изпълнители на здравни услуги, които злоупотребяват и усвояват неправомерно средства. Отговор на този въпрос може да даде електронното обединяване на всички данни в здравеопазването, което е една от първите задачи на коалиция ГЕРБ-СДС в следващото управление. Необходимо е час по-скоро да бъде завършена единната информационна система или по друг начин казано – електронното здравеопазване и създаването на пациентско електронно досие. Тогава би било възможно да се види движението на целия финансов ресурс и дали той се разходва правомерно, или има некоректно изтичане на средства. Ще се даде възможност неправомерно изтичащите средства да бъдат пренасочени, т.е. да бъдат върнати там, където трябва. От своя страна, това ще даде шанс медицинските услуги за населението да станат още по-достъпни и да бъдат разработени обхватни профилактични и скринингови програми в национален мащаб.

За да се преодолеят тези недостатъци в здравната ни система, ГЕРБ-СДС залага и конкретни мерки в своята управленска програма:

Увеличаване на бюджета на НЗОК. Целта е да се разширят дейностите по профилактика на хроничните незаразни, социално-значимите и онкологичните заболявания.

Подобряване на възнагражденията в здравния сектор. Премахване на дисбалансите в остойностяването на медицинските дейности, в резултат на което ще се постигне увеличение на заплатите на медиците от всички нива в сектора, както и преодоляване на дефицитите на някои специалности в различните региони.

Реформа в здравноосигурителния модел. Планира се надграждане на съществуващия здравноосигурителен модел с доброволни фондове, което да подобри покритието и качеството на здравните услуги.

Подобряване на лекарствената политика и регулация. ГЕРБ обещава ефективно управление на недостига на лекарствени продукти и усъвършенстване на системата за ценообразуване на лекарствата.

Тези мерки са част от по-широка програма, която има за цел да направи здравната система в България по-достъпна и ефикасна, с акцент върху профилактиката и подобряването на условията за реализация на медицинските кадри.

Всичко това е възможно при наличието на стабилно правителство с пълен мандат.

За стабилна България в сигурна Европа – на 9.06. бюлетина №22

 

Купуването и продаването на гласове е престъпление

Пресцентър на коалиция ГЕРБ-СДС – Шумен