На 9-ти юни предстоят избори за национален и европейски парламент. България ще избира в каква Европа иска да се развива в следващите 5 години. Ще избира и посоката на собственото си бъдеще. Крайно време е да се спрат експериментите и да се сформира правителство с ясни цели и дълъг хоризонт.

ГЕРБ-СДС е способна да осигури стабилност и предвидимост – политическа, икономическа и социална, доказано в годините назад. Коалицията се фокусира върху икономическото развитие, инфраструктурата, сигурността, международните отношения и реформите в здравеопазването и образованието.

ГЕРБ-СДС може да гарантира, че ще продължи изграждането на големите инфраструктурни обекти от национално значение – пътища, автомагистрали, мостове, с което ще се подобри мобилността и свързаността в страната. Модернизацията на инфраструктурата е ключова за икономическия растеж и привличането на чуждестранни инвестиции. Повишаване на икономическия потенциал на регионите и подобряване на конкурентоспособността на бизнеса и същевременно намаляване на бюрократичната тежест са част от заложените цели в управленската програма на коалицията.

ГЕРБ-СДС може да гарантира, че ще приложи мерки за увеличаване на достъпа до здравни грижи, особено в отдалечените райони. Ще работи приоритетно за дигитализацията на здравния сектор и насърчаване на превантивните здравни програми.

ГЕРБ-СДС може да гарантира, че ще продължи с модернизация на учебните заведения и подобряване на учебните програми, ще подкрепя иновациите в образованието и ще насърчава международните партньорства и обменни програми. С приоритет е повишаване на заплащането на учители и преподаватели в системата на средното и висшето образование.

ГЕРБ-СДС ще приложи мерки в подкрепя на устойчивото управление на отпадъците и устойчивото развитие и опазването на околната среда.

ГЕРБ-СДС ще бъде стабилен международен партньор, поддържайки активна външна политика и добри междусъседски отношения, отстоявайки българските интереси.

ГЕРБ-СДС има ясна визия и доказан опит в управлението. Коалицията може да предложи стабилност, устойчиво развитие и подобряване на качеството на живот.

За да се изпълнят тези гаранции и те да бъдат устойчиви, е необходимо обществено съгласие. С отговорност пред своите избиратели, коалиция ГЕРБ-СДС ще работи за възвръщане на доверието към политиците и институциите. Настоящето изисква национално единство. Можем да го постигнем заедно – на 9-ти юни с бюлетина № 22.

 

Пресцентър на коалиция ГЕРБ-СДС - Шумен

Купуването и продаването на гласове е престъпление