Община Шумен готви сериозен ценови скок на таксите и услугите, които предоставя. Повишението е в широки граници, като достига до 300%.

Това става ясно от публикуваните за обществено обсъждане на сайта на кметството промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги.

Най-сериозно скача таксата за ползване на „Арена Шумен“. Наемането на основната зала за провеждане на срещи от международни, държавни, републикански и национални първенства от спортни клубове за срок до 12 часа се вдига тройно – от 400 на 1200 лв. без ДДС. Пак там за ползване на мобилна сглобяема сцена вместо досегашните 800 лв. за мероприятие ще се плащат 1400 лв. без ДДС.

Въвеждат се нови такси за почасово ползване на залите „Плиска“ и „Младост“, и на Ученически стадион“ Цоньо Василев“ и на Градския стадион.

Ръст има и при таксите за административни услуги в строителството и селищното устройство, в сферата на гражданската регистрация. Например издаването на удостоверение за настоящ адрес от 5 става 10 лева, издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки се повишава от 8 на 10 лева, а дубликатът на удостоверение за граждански брак се повишава от 15 на 20 лева.

Повишават се и цените за вход в Комплекс „Създатели на българската държава. Билетът за възрастни от 4 става 6 лева, а за деца и студенти се вдига от 1,50 на 3 лева. Отстъпка за пенсионери не се предвижда.

Вдигат се наемите на зали в Младежкия дом. Цената за ползване на Концертната зала става 450 лв. за мероприятие. Старата бе 300 лв. Наемът на голямата танцувална зала се вдига от 10 на 20 лева на час, а на малката танцувална зала от 5 на 15 лв./час.  

От 300 на 450 лв. скача и цената на наема за мероприятие с вход в зала „Проф. Венета Вичева“ в сградата на общината. Детските градини досега ползваха залата безплатно, но вече и те ще бъдат таксувани, като сумата е 50 лв./час.    

Наемите за ползване на Летния театър не се пипат.

Повишават се обаче почти всички услуги, предоставяни от ОП „Паркове и обредна дейност“.  
Изкоп на нов гроб скача от 90 на 200 лева. Изкопаването и погребението в стар гроб се вдига от 120 на 240 лв. Въвежда се нова услуга - оформяне на „пещ“ в мюсюлмански гроб, която ще струва 120 лв. Повишава се таксата за вход с автомобил в Гробищния парк – от 50 стотинки на 1 лев. Цената за отпечатване на 10 некролога се повишава двойно – от 3 на 6 лева.

Сключване на граждански брак в празничен ден се повишава от 88,40 на 100 лв., а в делничен ден – от 28,40 на 80 лв.

Въвежда се и такса за наемане на общинския Ансамбъл на народни песни и танци „Шумен“. Сумата за 40-минутна програма е 1000 лв. с ДДС, а за 20-минутна – 700 лв. Наемането само на танцовия състав на ансамбъла за 20 минути ще струва 500 лв.

За разполагане на щандове, витрини, стойки, фризери и други за търговия с хранителни и нехранителни стоки ще се заплаща такса за квадратен метър на ден в размер на 1,60 лв. за централната градска част и 1,40 лв. за останалата част на града. До сега те бяха съответно 1,20 лв. и 1 лев.

За разполагане на маси и столове пред заведения за хранене и развлечения таксата за квадратен метър на ден се определя в размер на 0,80 лв., плюс 1 лев на ден на маса с размер до 2,5 кв. м. Както поискаха преди време собствениците на заведения, се въвежда отстъпка за есенно-зимния период. Таксата за местата пред заведенията от ноември до начало на май е редуцирана до 30% от нормалната.

Предстои и промяна в такса Битови отпадъци. Към момента е сформираната експертна комисия, която до края на август трябва да изработи базисни модели за новия начин за определянето й, който да съответства на последните законови промени.

„Приемането на Наредба за изменени и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги ще доведе до постигане на финансова стабилност на общината, осигуряване на средства за местните дейности, осигуряване на ресурс за изграждане на съвременна инфраструктура и европейска среда за живеене на жителите на общината“, се казва в мотивите към предлаганите промени.

Срокът за предложения и становища по проекта, публикуван за обществени консултации, е до 19 юли. Предложения и становища могат да бъдат депозирани както на място в общината, така и на електронна поща mayor@shumen.bg.

ШУМ.БГ