Дискусия относно предизвикателствата пред стопанисването на иглолистни култури /залесени от лесовъдите гори/, създадени на надморска височина до 800 метра, както и съхненето при дъбовите гори бяха сред най-важните теми на проведеното в ДГС-Смядово специализирано обучение по стопанисване на горите, съобщиха от пресцентъра на СИДП.

Лесовъди от РДГ-Шумен, стопанствата и общините в областите Шумен и Търговище, както и СИДП се събраха, за да обсъдят проблемите при иглолистните и широколистните гори и да търсят начини за справяне с многото вредители, които се появиха през последните години и неминуемо водят до съхнене на различни дървесни видове в цялата страна. От колегията бяха единодушни, че поради относително безснежната зима влагозапасяването е недостатъчно, което води до физиологическо отслабване на дърветата и тогава гъбните патогени ги увреждат сериозно.

Домакините показаха на участниците в срещата отдел 43, където в насаждение от черен бор се наблюдава съхнене. Лесовъдите от Смядово обясниха, че предстои още през тази година да бъде извършено маркиране и отгледна сеч /прореждане/, за да бъдат отстранени изсъхналите дървета и да се търси начин за спасяване на културата. Още едно изключително тревожно съхнене – на подраста в дъбовите гори, което засяга почти всички стопанства от Североизтока, показаха на колегите си експертите от териториалното поделение в Смядово. За три седмици дъбовата листна бълха е успяла да нанесе изключително много вреди, като освен по подраста съхнене се наблюдава и при дърветата.

Инж. Николай Стоянов от РДГ-Шумен обясни на колегите си, че преди няколко години дъбовите дървета в тази част на страната са боледували от трахиомикоза, като заболяването продължава и в момента да нанася щети в горите. Защитните сили на дърветата намаляват и дъбовата листна бълха се развива масово. Насекомото допълнително уврежда дърветата, обезлиства ги и намалява прираста. При неколкократно обезлистване дърветата може и да загинат. Възрастните екземпляри на бълхата презимуват в почвата, а през пролетта снасят яйца по подраста и от там върху зрелия дървостой. Инж. Стоянов коментира, че  неговите наблюдения показват, че този вредител не изчезва след една генерация, както се е смятало до момента. Той каза още, че горите в ДГС-Върбица за трета поредна година се унищожават от дъбовата листна бълха, която напада и вторичните листа. Експертите от стопанството в Смядово допълниха, че в наблюдавания отдел има и коритуха, като площите с поражения се увеличават.

Инж. Николай Стоянов предложи на колегите си да бъде направено пръскане с различни инсектициди и да се проследи въздействието им върху пробните площи. Според него трябва да се направят 2 до 3 третирания през следващата пролет, когато излиза възрастна бълха и снася яйцата си по подраста. Стоянов посъветва лесовъдите от сега да проучат точно какъв препарат ще използват, защото цялата територия на СИДП е сертифицирана, а голяма част района попада и в различни зони по Натура, което ограничава използването на инсектициди и затруднява борбата с вредителите.

В края на срещата се взе решение да се направи план за действие, защото въпросът е изключително сериозен и ще се задълбочи ако засушаването в Североизтока продължи. 

ШУМ.БГ