Движението на МПС по ул. „Цар Освободител“ в района около Старата поликлиника ще бъде ограничено за толкова време, колкото е необходимо за укрепването на старата сграда на номер 125.

Пътните знаци, забраняващо влизането в опасния участък, бяха сложени още снощи след поредното самосрутване на части от къщата. Днес заповед е издадена от кмета на Шумен Христо Христов.

„Неудобството е за всички нас, но запазването на човешкия живот е водещото в случая. Докато отново не направим обследване да видим какво е в момента състоянието, не можем да рискуваме живота и здравето на нашите съграждани“, каза за ШУМ.БГ кметът Христов.

Той е издал заповед и повторно обследване на самосрутващата се сграда. „След това ще предприемем нови мерки. За съжаление собствениците не изпълниха мерките, които бяхме предписали след мнението на експертите от София. Сега най-вероятно ще се наложи общината да поеме тази функция и впоследствие да си търсим възстановяване на разходите“, каза Христо Христов.  

Къщата е паметник на културата с местно значение. При последното срутване на части от нея в Шумен пристигнаха представители на Националния институт за недвижимо културно наследство, които издадоха предписание собствениците да извършат аварийно укрепване.

ШУМ.БГ