„Поводът, по който сме тук, е изключително хубав за Шумен.  Това е единственият град, който има два спечелени проекта по програмата на Министерството на иновациите и растежа за Индустриалните паркове – разширението на съществуващия и изграждането на новия парк „Мадара“. Одобрени са общо 11 проекта от 20 кандидатстващи и двата от тях са тук“.

Това каза на пресконференция министърът на иновациите и растежа Росен Карадимов. Преди да говори пред медиите той, заедно с председателя на Надзорния съвет на Българската банка за развитие Деляна Иванова, областния управител Бейнур Ахмед и кметския екип на Шумен, разгледа Индустриалния парк.

„Развитието на Индустриалните паркове е от ключово значение за икономическия растеж, преодоляването на дисбалансите в регионите и демографския срив. Индустриалните паркове са подготвен терен за инвестиции и когато ги има, улесняват изключително и местната власт, която по-лесно може да привлече инвеститори. Проектите, които ще се реализират в Шумен, не са еднократен акт, а създават условия за развитието на всички останали дейности – социални услуги, здравеопазване, инфраструктура. Това е условие един млад човек да остане да живее и работи в Шумен и ако това стане до 7 години, регионът може да изглежда по съвсем различен начин“, каза още министър Карадимов.

Проектите, които ще се реализират в Шумен, са по „Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии“ (AttractInvestBG“).

Единият проект е на  „Индустриален парк Шумен“ АД, който е с общинско участие. Проектът е за разширение и нова инфраструктура на парка. Допустимите разходи са в размер на 4 525 769 лева. Съфинансирането е в размер на 905 153 лева.

Вторият проект е на частния инвеститор „Мадара“ АД- гр. Шумен за строеж на „Индустриален парк Мадара- Шумен“. Допустимата сума от Механизма за финансиране е 26 572 933 лева. Проектът предвижда обновяване на инфраструктурата на парка и дейности по реконструкция и рехабилитация на довеждащата инфраструктура по бул. „Мадара“, с цел привличане на инвеститори. Съфинансирането със собствени средства е в размер на 13 286 466 лева.

По думите на министър Карадимов за проекта на „Индустриален парк Шумен“ АД вече е публикувано решение в ситемата ИСУН, което прави процеса необратим и предстои подписване на договор за финансиране.

След срещата с медиите министър Карадимов и придружаващите го се срещнаха с представители на местния бизнес.

ШУМ.БГ