Общините Шумен, Нови пазар и Каспичан имат одобрени проекти за подмяна на осветителни тела със средства по Плана за възстановяване и устойчивост, показа справка в Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България.

Най-много средства ще получи най-малката от трите общини – Каспичан. С 1 760 813 лв. по проект "Въвеждане на енергийно ефективна система за външно изкуствено осветление в Община Каспичан" ще се подмени осветление в градовете Каспичан и Плиска, както и в селата Каспичан, Могила, Кюлевч,  Марково.

С проект за „Рехабилитация и модернизация на уличното осветление“ за 1 596 108 лв. общината в Шумен смята да подмени на 3 187 осветителни тела в 6 села – Мараш, Царев брод, Дибич, Мадара, Салманово и Ивански.  Очаква се подмяната на осветлението да приключи в срок от 15 месеца, съобщиха от пресцентъра на администрацията.

С проект „Енергийно ефективна система за външно изкуствено осветление в населени места на община Нови пазар“ на стойност 1 238 754 лв. ще се модернизира уличното осветление както в града, така и в селата Беджене, Писарево, Памукчии, Ст. Михайловски, Войвода, Енево, Зайчино ореше, Стан, Избул, Правенци, Тръница, Жилино, Сечище, Преселка и Мировци.

ШУМ.БГ