Комисия по САПАРД извърши последния си одит преди дни в Каолиновска община, където се реализира проекта „Разширяване на междуселищна водоснабдителна инфраструктура и подобряванена съществуващите общински пътища в Община Каолиново“. „Нямаме забележки и при поредния извършен одит и до пролетта ще решим водния проблем на 10 хил. души в населени места на общината“, каза за ШУМ.БГ кметът Нида Ахмедов. Програмата се реализира с два подобекта - изграждане на тласкателен водопровод от помпената станция "Тодор Икономово" до село Браничево и село Пристое" с 11-километрова отсечка и подобряване на съществуващата междуселищни пътна мрежа, свързваща селата Браничево с Гусла и с. Сини вир с Тъкач с 5-километрова отсечка. „В проекта, който е на стойност към 2 000 000 лв. не бяха заложени необходимите ни 3 тласкателни помпи за сондаж, средствата за които ще заделим от бюджета ни за 2009 г.“, уточни кметът. Община Каолиново е и единствената в областта, която е с одобрен проект по Оперативна програма „Околна среда” на стойност 22 455 574 лв., а срокът за реализацията му е 3 години. Проектът ще стартира през пролетта и включва изграждането на 24 километрова нова канализационна мрежа, пълна реконструкция на водопроводната мрежа – 37 км. и изграждането на пречиствателна станция за отпадни води. За да се стигне до нея ще бъде изграден и 172, 79 м. асфалтов път. „Предстои подписването на договор по проекта, а общината ще осигури съфинансиране в размер на 500 000 лв.- 2,5% от общата стойност. ШУМ.БГ