„Подготовка на общинските бюджети” е темата на тридневния семинар, който се открива днес в Шумен. Той е организиран от Националното сдружение на общините в РБългария /НСОРБ/ и в него участват кметове, представители на общини и общински съвети от Шумен, Габрово, Велико Търново, Русе, Търговище, Разград, Силистра, Добрич, Варна, Бургас, Сливен и Ямбол. Във форума ще се дискутират въпроси свързани с общинските финанси и бюджети в условията на финансова и икономическа криза, планиране на разходите на общинските администрации, новостите и практически казуси в секторите “Отбрана и сигурност”, “Здравеопазване”, “Образование”, планирането и финансовото управление на средства за подготовка и изпълнение на европейски проекти. С лекции и доклади ще се включат представители на финансовото министерство, кметове и заместник-кметове на общини, изпълнителният директор на фонд “Флаг” Емил Савов, специалисти по финансите. Форумът ще завърши във вторник с дискусия на участниците. ШУМ.БГ