Община Каолиново се включва в програмата „Социални услуги в семейна среда”. Тя ще стане работодател на 40 безработни, които ще се включат в дейностите „Домашен социален патронаж“ и „Домашен помощник“. Заетите в тези дейности ще обгрижват над 100 души възрастни и хора с увреждания във всички населени места на общината. Целта е помощта да им бъде оказвана без тези хора да се откъсват от семейната си среда. Приоритетно по програмата от общината ще съблюдават безработните, регистрирани в Бюрото по труда да бъдат лица с педагогическо образование и с опит в предоставяне на грижи на хора с увреждания и деца в риск. За финансиране на дейностите общината общината кандидатства с подаване на заявление до бюрото по труда, а средствата са осигурени от Държавния бюджет. Националната програма за социални услуги в семейна среда е нова и тя бе утвърдена в края на изминалата година. ШУМ.БГ