Физическите и юридическите лица в Каолиново ще плащат 2 промила данък сгради през 2009-та. Това реши местният Общински съвет на заседание днес. Миналата година данъкът бе 2,7 на хиляда. Намалението на промилите бе предложено от кмета на Общината Нида Ахмедов “с цел запазване на данъчната тежест върху недвижимите имоти от 2008 г.” Тъй като т.г. държавата увеличи данъчните оценки на имотите с 50%, а на тяхна база се начислява данъка, при гласуваните 2 промила, реално гражданите ще имат реален ръст на налога с малко повече от 25%. Общинският съвет намали данъка при придобиване на имущество по възмезден начин и замяна от 3 на 2,6 процента. От 0,7 на 0,8% бе увеличен данъка при дарение между братя и сестри и техни деца, а останалите дарения – от 5 на 6,6 процента. ШУМ.БГ