От 40 на 60 лева месечно скача услугата за ползване на домашен социален патронаж в Смядово. Със 7 лв. се увеличават и таксите за детските градини и ясли в общината - от 18 лв. на 25 лв., решиха общинските съветници на поредното си заседание. Нова наемна цена за ползване на общинските жилища пък скочи от 30 ст./кв.м. на 50 ст./кв.м. С приемането на Наредбата за определяне размера на местните данъци се увеличава данъчната оценка, до която жилищните имоти не се облагат с данък – от 1 680 лв. тя става 2 520 лв. ШУМ.БГ