Община Каолиново спечели проект по „Красива България“ на стойност 180 553,87 лв. Днес кметът на общината Нида Ахмедов подписва в София меморандума с Министерството на труда и социалната политика. Със средствата по проекта, 50% от които осигурява общината, ще бъде обновена детска градина „Щастливо детство“ в с. Тодор Икономово. В момента над 100 деца в 4 групи посещават масивната двуетажна сграда на градината. Тя е с покрити външни стени с вароциментова замазка, дървена дограма и вътрешни стени, боядисани с блажна боя. Проблем за преподаватели, деца и родители са неуплътнените врати и плоския покрив, пропускащ влага при валежи, както и липсата на осигурен достъп до градината на хора с увреждания. „Реализацията на проекта ще ни даде възможност да подменим въшната и вътрешната дограма, да боядисаме стените и таваните, да изградим нова дървена покривна конструкция, както и рампа за инвалиди“, уточни за ШУМ.БГ инж. Румяна Тотева, директор на дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти" в община Каолиново. 162 498, 48 лева от общата стойност на проекта са за строителните дейности, а разликата е за обучение на безработни, част от които ще се назначат на работа при изпълнение на строителните работи. С подписването на меморандума започва и квалификацията на безработните, както и подготвяне на документация за избор на изпълнител, уточни Тотева. ШУМ.БГ