Шест общини от Шуменска област са подали проектните си предложения за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”. Това са Каолиново, Хитрино, Никола Козлево, Върбица, Нови пазар и Венец. Срокът за кандидатстване бе днес. По тази процедура имаха възможност да кандидатстват общини с население над 2000 еквивалент жители като ограничения в размера на исканата безвъзмездна помощ няма, но при случай че стойността на заложените дейности в проектите е над 25 милиона евро, то те се оценяват в Европейската комисия. Проектите включват изграждане на канализационни мрежи, пречиствателни станции за отпадъчни води и разширение и реконструкция на водоснабдителните системи. ШУМ.БГ