Обучение на тема “Повишаване и разширяване на местния капацитет при лобиране за правата на възрастните хора” се проведе вчера в Смядово. Участие в него взеха представители на възрастните хора от различни селища на общината. Целта бе да се доизгради и разшири капацитетът на пенсионерите за осъществяване на по-убедителни дейности и кампании за лобиране. Това съобщиха от БЧК-Шумен, които организираха обучението със съдействието на Областния съвет на съюза на пенсионерите и Община Смядово. “Липсата на систематизиран подход за подобряване живота на хората от третата възраст, съществуването на социална изолация сред възрастните при достъпа им до институциите и предлаганите им услуги, обуславят необходимостта от търсене на такива форми и начини за подобряване качеството им на живот и закрила на техните права”, смятат от БЧК. Според техни данни, самотно живеещите стари хора с ниски доходи в Шуменска област са над 3500 души. ШУМ.БГ