Безработицата в Шуменска област в края на месец февруари се покачи с 0,44 процентни пункта и достигна до 12,36 на сто. Това каза Катя Антонова, нач. отдел “Услуги по заетостта” в Регионална служба по заетостта – Варна. В сравнение с първия месец на годината хората без препитание са с 426 повече, което прави близо 11 900 души. В община Шумен безработицата се покачва до 5,04%. “Ръст се наблюдава във всички общини на областта. Изключение има в Каолиново, където е отбелязан спад”, заяви Антонова. Спрямо миналата година обаче, безработицата в общините Шумен, Каспичан, Смядово, Велики Преслав и Каолиново е нарастнала. “В момента трудовите посредници провеждат срещи с фирми от отраслите, които не са засегнати от икономическата криза. Целта е разкриване на работни места и устройване на работа на безработните лица”, обясни Катя Антонова. “На фирмите, които изпитват затруднения или ще извършват съкращения пък се предлагат възможности за запазване на заетостта”, допълни тя. Това са част от антикризисните мерки, за преодоляване на негативите от финансовата криза. Националните програми “От социални помощи към осигуряване на заетост” и “Асистенти на хората с увреждания” заемат основно място за защита на уязвимите групи. През първото тримисечие на 2009 г. по тях са разкрити 2253 работни места. ШУМ.БГ