Мирослав Сланев стана републикански шампион по динамична стрелба. Това е водещото заглавие от първа страница на вестник „Седмица” днес. В интервю за вестника главният секретар на БСП Димитър Дъбов казва: „Велики Преслав е най-добре финансираната община в рамките на мандата на това правителство”. На 7 април – Денят на здравния работник, са посветени материали на втора страница. Тук четем и за Седмицата на гората и инициативите на Държавно ловно стопанство – Велики Преслав, за спечелен проект на Община Върбица, за вандалска проява в градския парк, за обучение на пенсионери от Велики Преслав и Върбица. „Бюджет 2009 – отново с 66 000 лв. повече” е водещото заглавие от трета страница. Тук е поместен и коментарът на бившият съветник от СДС Станислав Йорданов със заглавие: „Анти антикризисно”. Не е подновено разрешителното за строеж на МВЕЦ „Моста”. Тази новина, съобщена от областният управител Тодор Тодоров, е публикувана също на страница 3. Тук четем и за общинската конференция на БСП, на която бяха излъчени кандидати за депутати. Много спортни новини – на стр. 4. Момиченце подпали навеса на родителите си, казва още материал от страница четвърта. ШУМ.БГ