Подпорните стени на два от мостовете в гр.Върбица са в процес на изграждане. Укрепването на речното корито се осъществява със средства от държавната комисия по бедствия, аварии и катастрофи. 300 000 лева струва тази част от инвестициите на Община Върбица при провеждането на цялостната си политика по почистване и укрепване на речните корита. По предписания на РИОСВ е необходимо периодично почистване на реките Герила,Елешница и Камчия в района на сВърбица и селата Тушовица, Методиево и Менгишево. ШУМ.БГ