Общинските сгради в Каспичан и Смядово ще минат на възобновяеми енергоизточници (ВЕИ). Шуменската търговско-промишлена палата (ШТПП) вече е сключила договор с Министерството на регионалното развитие и благоустройството за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 116 700 лв. по Оперативна програма “Регионално развитие”. Парите са по проект “Партньорство и обмен на добри практики за въвеждане на ВЕИ в Смядово и Каспичан”. Двете общини и италианската Белведере ди Спинелло са партньори на ШТПП. Сумата ще бъде изразходвана за проучване на текущото състояние в сградите, подбор на добри практики от италианците, които ще бъдат въведени у нас и изготвяне на анализ на възможностите за бъдещо финансиране. “Впоследствие ще се търсят средства за самото въвеждане на ВЕИ. Пари могат да се намерят както по програми на Европейския съюз, така и чрез Публично-частни партньорства”, каза председателят на ШТПП Христо Дечев. Той допълни, че използването на биомаса или соларни инсталации свива разходите за отопление с 20-25 процента. Освен това ВЕИ допринасят за опазване на околната среда и подобряват условията на труд и безопасност, подчерта Дечев и напомни, че до 2010 г. 10 на сто от енергията трябва да се добива по този начин. Проектът стартира от датата на подписване – 10 април, а продължителността му е 12 месеца. Не е необходимо съфинансиране от страна на водещата организация и общините. ШУМ.БГ