На Велики Преслав му липсва хипермаркет, казва в интервю от първа страница на вестник „Седмица” кметът на Община Велики Преслав Димо Бодуров. „Само БКС участва с оферта за сметопочистването” е другото водещо заглавие на седмичника. За изпращанията на абитуриентите, за Деня на самоуправлението, за проект на ПТГ „Симеон Велики” и 80-годишнината от откриването на храм-паметника „Св. Св. Кирил и Методий” четем на страница 2. Водещото заглавие от трета страница е от интервю с кмета на Община Върбица Исмаил Мехмед. „Едва ли ще съберем 70 000 лв. повече от предвидените в проекто-бюджета средства”, казва той. Програмата за Майските празници в община Велики Преслав и спортните събития от седмицата – на стр.4. ШУМ.БГ