60 000 лева да бъдат заделени от собствените приходи на Община Върбица за изготвяне на проект за предварителен инвестиционен план за водоснабдяване, канализация и пречистване на води за нуждите на общината гласуваха днес на заседание на ОбС. Той беше представен пред общинските съветници от управляващия директор на фирма “Алфа-теринос” Стюарт Локетт. Проектът включва два етапа, като първият обхваща проучване от естествените водоизточници до гр. Върбица и селата Маломир, Бяла река, Нова Бяла река и Тушовица, а вторият от естествените водоизточници до селата Станянци, Божурово, Чернооково, Крайгорци, Менгишево, Кьолмен, Конево, Ловец, Сушина, Иваново и Методиево. Общинските съветници упълномощиха кмета да проведе необходимите процедури за възлагане на работните проекти по двата етапа и да сключи договори за разработване на същите. След изготвяне на предварителните проучвания, които трябва да финализират до септември, фирмата ще бъде поканена пред общинските съветници да направи отчет с цел да се избере най-удачния вариант за оптимално водоснабдяване на всички населени места. Проектът включва предварително проучване за всяко отделно селище в общината за доставка на вода, нова канализация или разширение на съществуващата, пречистване на водата и водопровод за всяко село. Наличието на тези проучвания дава възможността на общината да кандидатства директно за финансиране от фондовете на Европейския съюз. ШУМ.БГ