3 000 лева гласуваха общинските съветници за закупуване на кардиограф, инструменти и оборудване на филиала на ЦСМП във Върбица. Искането беше на Хюсеин Тупев, отговорник на спешния център в града. “Имаме голяма нужда от такъв апарат. Той ще показва дали пациента има инфаркт и какви да са първите стъпки за лечение", каза пред съветниците Тупев. Съветниците бяха единодушни в гласуването си и поискаха отговорника на филиала да представи отчет на една от следващите сесии. Прието бе и предложението на Мехмед Юсуфов, председател на ОбС за награждаване на писателя-историк Йордан Йорданов за книгата му “Гераите” с 1000 лв. ШУМ.БГ