Община Велики Преслав ще проведе търг за продажба на 15 общински имота, което ще стане в изпълнение на Стратегията за управление на общинската собственост и Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост. Докладната на кмета инж. Димо Бодуров е внесена за гласуване на сесия на местния парламент, която ще се проведе във вторник. Общинските съветници трябва да одобрят изготвените оценки, които да са начална цена при провеждане на търговете с явно наддаване. Имотите се намират във Велики Преслав и селата Драгоево, Златар, Мокреш, Хан Крум, Имренчево и Кочово. Цените започват от 3 100 лв. без ДДС за 710 кв./м незастроена площ в с. Кочово и достигат до 32 000 лв. без ДДС за имот от 525 кв./м с построена в него жилищна сграда във Велики Преслав. ШУМ.БГ