За трети пореден път днес на сесия на общинския съвет във Върбица беше отложена продажбата на уреголиран поземлен имот, намиращ се в курортния комплекс. Площта на имота е 32 300 кв.м. и предложението на групата съветници внесли докладната е теренът да бъде продаден чрез конкурс на цена от 14 лв. на кв.м.,определена от лицензиран оценител. Освен сумата, която възлиза на над 450 000 лв. допълнително условие към купувача е да изгради и въведе в експлоатация на същия терен спортни съоражения, предвидени в застроителния план. Въпреки дебатите и положителните изказвания за постъпления в бюджета от продажбата и изграждането на волейболно и баскетболно игрище, басейн, стадион и др. спортни съоражения, съветниците от ДПС, които са най-голямата група и др. не подкрепиха предложението. ШУМ.БГ