Тодор Боянов и Стефан Върбев станаха носители на наградата „Златен век”. Това съобщава днес от първа страница вестник „Седмица”. Обичам града си и всичко правя с желание, казва още от страницата Карамана. „Свитък с „Азбучната молитва”, химна на Кирил и Методий и поздравление от кмета получиха преславяни на 24 май” е другото заглавие от страница 1. За 135-годишнината на НЧ „Развитие 1874”, за наградата на художествения ръководител Румен Райков, за откриването на музея „Осмар – вчера, днес и утре”, както и за получения от село Осмар златен печат за „Уникално европейско селище” четем на втора страница. С 5% е увеличила приходите си болницата през 2008 г., съобщава от страница 3 седмичникът. Друго заглавие от страницата е: „По GSM ще съобщават за бедствия и аварии”. Баскетбол и футбол – на стр.4. ШУМ.БГ