“Геонет” ООД ще добива индустриални материали от находище “Кълново”, което се намира в шуменската община Смядово. Днес правителството предостави на дружеството концесията за добив, за срок от 35 години. Площта на находището е 52 870 кв.м. Предвидените инвестиции възлизат на 110 095 лв. Община Смядово ще получава 30 процента от концесионното възнаграждение, което се плаща за правото на добив. ШУМ.БГ