Близо 100 души от общините Каолиново, Никола Козлево, Венец, Каспичан и Нови пазар участват в Националната информационна кампания по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007 – 2013 г., която се провежда днес в Шумен. “Целта ни е да дадем максимална информация на потенциалните бенефициенти по коя програма могат да кандидатстват и стъпките, които трябва да направят, за да не допускат грешки при подготвяне на документите”, обясни организационният консултант и модератор на форума Иван Иванов. По време на кампанията експерти представят ос 1, 2 и 3 от ПРСР. Лекторите и участниците дискутират “Подобряването на конкурентоспособонстта на земеделския и горския сектор”, “Подобряването на околната среда и селската природа” и “Подобряването на качеството на живот в селските райони и разнообразяването на селската икономика”. Обученията завършват с практическа работа по заявление за кандидатстване. “В цялата страна ще се проведат 60 такива семинара”, каза Иван Иванов. Утре лекторите ще бъдат в Търговище, където ще има участници от шуменските общини Велики Преслав, Смядово, Върбица и Хитрино. По време на кампанията ще се проведат и 28 областни семинара с участието на регионалните служби на Министерството на земеделието и храните, Разплащателната агенция и служителите на общинските администрации, отговарящи за потенциалните бенефициенти по програмата. ШУМ.БГ