Община Велики Преслав спечели проект по Програмата за развитие на селските райони – ос 4 “ ЛИДЕР"“Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони”. Проектът, който стартира през този месец е на стойност 165 хил. лв.,а схемата за безвъзмездна финансова помощ ще се реализира с финансовата подкрепа на ЕС, съобщи днес на пресконференция кметът на общината Димо Бодуров. „Идеята е с реализацията му да се поставят условия за публично-частно партньорство на територията на общината. Участниците са представителите на стопанския и нестопанския сектор. Така в партньорство сега работят общинската администрация, читалище "Развитие" и „Драгоево“ЕООД, уточни кметът. Предстои местната инициативна група да инициира проблемите в общината и да очертае приоритетите й до 2013 г. Групата ще е междинно звено, а бенефициента ще кандидатства пред нея с проекти, стойността на които за периода до 2013 г. са за над 2 млн.лв. ШУМ.БГ