Нов случай на бяс регистрираха в Шуменска област. От болестта е умряла овца в кв. Кирково, Великопреславска община, научи ШУМ.БГ. На 17 юни животното, отглеждано в животновъден обект на Хюсеин Ахмед, е било с агресивно поведение без данни за контакт с хищно животно, а по-късно през нощта умира. След потвърждение за положителен резултат на болестта бяс от Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт е свикана епизоотична комисия на 19 юни. Кметът на общината още същия ден е издал заповед, с която нарежда задължителна безплатна ваксинация на всички кучета, котки, домашни еднокопитни и продуктивни животни, излизащи на паша на територията на кв. Кирково. Съгласно заповедта се забранява и клането на болни или съмнително болни животни. ШУМ.БГ