Приключи проектът по Оперативна програма „Регионално развитие“ за реконструкция на две училища на територията на община Каолиново. Основно бяха обновени ОУ ”Христо Смирненски” в с. Пристое и ОУ ”Г.С.Раковски” в с. Климент. Резултатите от проекта бяха представени днес на пресконференция в ритуалната зала на Община Каолиново. Бе подменена старата дограма и бе монтирана нова от PVC, бяха ремонтирани тоалетните, смениха се старите радиатори, а сградите бяха боядисани с блажна и латексова боя. Изградени бяха нови отоплителнни инсталации в двете училища. Направиха се и рампи за инвалиди в съответствие с изискаванията за достъпна среда. Покривите бяха препокрити с битумни керемиди. Проектът бе на стойност 867 977 лева, като 737 780 от тях осигури Европейският фонд за регионално развитие. Проектен ръководител бе инж. Румяна Тотева, директор на Дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти" в Община Каолиново. Така изглеждат класните стаи в двете училища. ШУМ.БГ