Жътвата на ечемик в Каолиново приключи със среден добив от декар 350 кг. Земеделските стопани са получили общо 5 600 тона зърно от обработените 16 000 декара, съобщиха днес от областната земеделска служба. Добивът е със 150 кг. от декар по-малък в сравнение с миналата година, когато земеделските производители отчетоха 500 кг от дка. Към момента в общината са прибрани 51% от пшеницата. От общо 49 000 дка засети площи са ожънати 25 000 дка, а полученото зърно е 7 500 тона при среден добив 300 кг. от декар. ШУМ.БГ