Приключи жътвата на пшеница в Шуменско при среден добив от декар 303 кг., съобщиха от областната земеделска служба. Произведеното зърно в региона е 141 881 тона от засетите общо 468 091 дка. От тях общинските земеделски служби са подали информация за пропаднали 155 дка площи. Най-голям добив отчитат земеделските производители в Венец и Никола Козлево по 350 кг. от дка, в Каолиново – 300 кг. от дка, а най-ниски са добивите на пшеница в Смядово – 248 кг. от декар и Каспичан – 264 кг. По данни на областната земеделска служба земеделските стопани в региона са приключили и прибирането на маслодайна рапица и тритикале, а получените средни добиви са съответно 186 кг. от декар и 290 кг. ШУМ.БГ