ПУДООС „отряза” проекти на Върбица и Смядово. Довършват пречиствателната станция във Велики Преслав. Това съобщава от първа страница утре вестник „Седмица”. Другите заглавия от началната страница на седмичника са: „Нона Караджова отне разрешителното за водоползване на ВЕЦ „Моста”, „Забраняват движението на каруци в тъмната част на денонощието” и „Отчет за изпълнението на бюджета приема Общинският съвет днес”. „Дават по 150 лв. за първокласник” е водещото заглавие от втора страница. На стр.3 четем за ремонта на улица „Хан Омуртаг”, за отпуснатия от фонд ФЛАГ заем на Общината при лихва от 4,52%, за разставянето на новите „Бобри”, за закупените три автомобила от Общината, за откриването на обновената сграда на Основното училище в града, за информационните срещи за разясняване на подхода ЛИДЕР в Троица и Златар. Спортни и криминални новини – на стр.4. ШУМ.БГ