Зам.-министър Манева даде зелена светлина за пречиствателната станция, съобщава от първа страница утре вестник „Седмица”. „В техника реинвестира печалбата си БКС” е другото заглавие от началната страница на седмичника. 998 ученика ще учат в общинските школа през новата учебна година, детските градини – с 366 деца, четем на страница 2. За новоизбрания Управителен съвет на пенсионерския клуб съобщава още вестника от страница втора. На 56,61% е изпълнена приходната част на бюджета за шестмесечието, е водещото заглавие от страница 3. Другите заглавия от трета страница са: „2 лв./дка начална тръжна цена за ползване на общински мери и пасища”, „Дофинансират четири общински училища. Основното училище в Троица е сред тях”, „По 25 лв. годишно ще плащат фирмите за указателна табела”, „35 години Върбица – град честват утре”. Спортните новини от седмицата – на страница 4. ШУМ.БГ