Състоянието и възможностите за ремонт на спортната база и спортните съоръжения във Велики Преслав бяха обсъдени на среща между зам.-министъра на спорта Иван Ценов и кмета на града Димо Бодуров. “Вече е формирана работна група, която разисква проблемите на физическото възпитание във всички училища в страната”, заяви Ценов при посещението си във Велики Преслав. По негови думи се предвиждат промени в Закона за физическото възпитание и спорта, съгласно които часовете по физическо при учениците от 1-ви до 4-ти клас ще се водят само от специалисти. “Също така се обсъжда спортът да присъства при атестацията, която Министерството на образованието ще прави на директорите на училища. С въвеждането на делегираните бюджети на много места спортът се подценява от директорите”, обясни Иван Ценов. Като приоритет Ценов очерта и привеждането на спортната база в страната във вид, в който да става за употреба. “Преди да се строи нова база, ще се възстанови съществуващата”, каза той. “При хората с увреждания тръгваме от нулата”, заяви още зам.-министърът на спорта. “Всеки спортен обект трябва да има достъп за инвалиди, и то не само с рампа, а и с подходящи бани и тоалетни”, заяви Ценов. Предвижда се да се направи поправка, с която да се категоризират клубовете, съобщи още той. ШУМ.БГ