В понеделник от 14 ч. в залата на общинския съвет ще бъде представено проекто-предложението на Община Велики Преслав по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-02/2009 „Подкрепа за развитието на туристическите атракции”. На представянето ще бъдат проф.Николай Овчаров, консултант на проекта и представители на „Юнайтконсултинг”-София. Общинска администрация кани желаещите граждани и медии да се запознаят с проекто-предложението. ШУМ.БГ