2009 година може да се определи като успешна за община Велики Преслав, тъй като постигнатото не е никак малко, въпреки че имахме желание за много повече. Така кметът на общината инж. Димо Бодуров определи равносметката за 2009 г. като нееднозначна. Като положителни моменти той отбеляза работата по разработените и одобрени проекти по европейски програми, от които през годината са постъпили около 3 000 000 лв. Бодуров определи годината като успешна, защото общината я приключва без никакви задължения. „Успешна е, защото през 2009 година Община Велики Преслав имаше един от най-високите кредитни рейтинги в България. Успяхме да получим финансиране от ФЛАГ с един много добър лихвен процент, който беше даден само на нашата Община – 4,25, като част от тези финансови средства се поемат от държавния бюджет“, каза още кметът. По думите му по всички проекти, които са изпълнени по програми, са спазени предвидените срокове за междинни и окончателни плащания, като финансовите средства вече са се върнали в бюджета на Общината с едно изключение, където след окончателното плащане в началото на месец април 2010 г. финансовите средства ще бъдат възстановени в общинския бюджет. Не на последно място кметът отбеляза доброто изпълнение на приходната част и приключването на 2009 г. с приходен остатък, с който общината може да се започне работа през новата 2010 г. По отношение на благоустройството и озеленяването през 2009 г. бяха реализирани два проекта в с. Златар и кв. Кирково. Наред с това бяха очертани паркоместата, направи се нова организация на движението в някои части на града, отделиха се повече средства за изкърпване на дупки по пътищата, повече средства за направа на тротоари, в които се включиха с труда си и гражданите, закупиха се нови съдове за смет, нови кошчета – все дейности, с които се променя визията на града ни, коментира Бодуров. Като положителен факт той изтъкна адекватната реакция на общината за избягване на кризата с боклука. „Успяхме през годината да затворим депото за битови отпадъци на територията на Велики Преслав, да създадем организираното извозване на отпадъците до регионалното депо в Шумен и да договорим цена за депонирането.“ За нещата, които не можаха да се случат през тази година като реализацията на проекта за спортната зала, подаден още през 2008 година, проектът за четвъртокласна пътна мрежа, обещанията на Областна администрация и Национална агенция „Пътна инфраструктура” (НАПИ), че ще започне строителството на пътя Велики Преслав – Шумен, Бодуров разчита и има уверението, това да се случи през 2010 г. В тази година на криза направеното в общината е крачка напред, но според кмета, всички оставаме длъжници към децата, затова и през идната година усилията ще бъдат насочени към тях. „Не успяхме да отделим финансови средства за направата на хубава спортна площадка, на хубава детска площадка в града. Това ще бъде един от приоритетите през 2010 година, като заедно с това трябва да отделим внимание на потребностите ни, които бяха належащи да се решат още т.г. - проблемите с училищната инфраструктура, болницата, пенсионерските клубове – все неща останали на заден план“, сподели Бодуров. Оптимизмът му за една по-добра 2010 г. идва и от факта, че и общинска администрация и общински съвет подкрепят единодушно и с разбиране добрите практики и предложения, с които се върви напред за развитието на общината. ШУМ.БГ