С откриването на процедурата по съставянето на бюджета на община Велики Преслав от кметството призовават гражданите да дадат своите предложения за изразходване на бюджетните средства. Те могат да го направят в писмен вид като ги предадат в центъра за информационни услуги. Могат да използват и кутия предоставена от инфоцентъра, както и да ги публикуват в сайта на общината. Общинската администрация е определила 22 януари като ден за обществено обсъждане на бюджет 2010 г. ШУМ.БГ