Община Велики Преслав е една от общините в страната с одобрено проектно предложение по Приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма“ и тя ще бъде поканена за кандидатстване. Тя участва с проект „Векът на цар Симеон Велики оживява“, който бе внесен в МРРБ за финансиране по мярка „Развитие на туризма“ на Оперативна програма Регионално развитие. Общият бюджет на проекта е 7 035 436.00, а размерът на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 5 980 120.60 лв. Консултант на проекта е проф. Николай Овчаров, а презентацията му бе организирана от общинската администрация през ноември м.г. Проектът включва уникален макет в мащаб 1:10 на дворцовия комплекс. Той ще бъде издигнат в симеоновата столица Преслав и разположен на площ 700 кв.м, а високите 3,5 метра сгради ще бъдат изработени от олекотени материали. Освен изработването на макет, се предвиждат и допълнителни консервационно-реставрационни работи по Владетелската базилика и на Двореца на Цар Симеон. За разработване на проекта община Велики Преслав вложи 25 хил. лева. Община Велики Преслав е една от 48-те общини с одобрени проектни предложения. Други 25, между които и община Шумен бяха отхвърлени на предварителния конкурентен подбор на проекти. ШУМ.БГ